573 comments found

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years

Hello. I like my background on a desktop version but on my mobile it looks horrible. Is there anyway to fix this?

Thanks :)

kubasto

Well it works as supposed to. How would you like it to look like?

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years

Hi there, I’ve been using the template for a couple of months now and enjoy it very much. However, a couple of weeks ago I discovered the following: on some posts I published when I used my old template, some if the images are missing. When you look at the post in the browser you don’t see the images, but when I check the post in the html editor, the html of the images is still there and in tact like there is nothing wrong. The images are allso still in my mediafiles. So, when I put the image in the post again, it is visible. But for quite a number of old post, images are missing. Strange thing is: lets say I have an old post with 5 images in it, some will be shown and some won’t.

However, on the spot where the picture should be in the browser, Safari shows a question mark. When you clicks it, you get redirected to the image. This doesn’t happen in Firefox though. No question mark is shown there.

I hope you are able to tell me how I can fix this, because replacing the images in all these posts will be a lot of work. Thank you in advance. Cheers!

kubasto

Hi,
can I see an online example of such post, please?

Default-user

Hi, yes, here’s a post http://www.michaelminneboo.nl/2010/03/zelf-stripmaker-worden/. If you watch it in Safari it will show you question marks where pictures aren’t showing. In Chrome you’ll see an outline of a pic, but not the pic itself. This is the html of the post (although I am not sure if that will work since these reply forms interpreted html like a browser: Sinds september 2009 bestaat er in Nederland de eerste hbo-opleiding voor stripmakers. Wat leren de aankomende stripmakers?

\\Op Artez hogeschool voor de kunsten te Zwolle kunnen studenten Stories & Design zich specialiseren in Comic Design om opgeleid te worden tot professioneel stripmaker. Raymond Hendriks, politiek cartoonist onder de naam Trik en docent op ArtEZ legt dat als volgt uit: ‘Ze moeten een zelfstandige stripmaker zijn met een eigen stijl die op professioneel niveau kan werken. Ze moeten in opdracht kunnen werken en tegelijkertijd zelf een stripboek kunnen maken.’ Stripmaker en collega-docent Hanco Kolk legt de lat net iets hoger: ‘De bedoeling is dat de student over vier jaar hier weggaat als een striptekenaar die in het bezit is van een contract voor een boek of publiceert in een tijdschrift.’

‘Vroeger waren strips taboe op kunstacademies. Toen de mannen van stripcollectief Lamelos hier studeerden (toen nog de kunstacademie in Kampen – red.) mochten ze vier jaar lang geen strips maken. Nu zeggen wij juist: “Ga nu maar wél strips tekenen.” Dat is compleet nieuw op een kunstacademie,’ aldus Hendriks.

In landen als België en Frankrijk zijn opleidingen tot stripmaker al ingeburgerd en leveren vernieuwde en succesvolle auteurs af. De Nederlandse stripwereld loopt achter als het om vernieuwende stemmen gaat, vindt Kolk: ‘Er zijn een aantal factoren die daar een rol in spelen, maar één daarvan was zeker het gebrek aan een opleiding. We hebben op zich goede stripmakers in Nederland, maar te weinig met een eigen stem die het medium nieuwe impulsen geven. Ik hoop dat wij daar met deze opleiding verandering in kunnen brengen.’

In september 2009 startte ArtEZ hogeschool voor de kunsten te Zwolle met Comic Design. Deze bachelor is een specialisatie binnen de vierjarige hbo-opleiding Stories & Design; de andere specialisaties zijn graphic design, illustratie en animatie.

\\

Proefkonijnen Zonder Kolk was de specialisatie er misschien nooit gekomen. Hij stuurde in 2008 een bericht naar ArtEZ met daarin de boodschap dat er een opleiding voor stripmakers moest komen. ‘Dat bericht kwam als het ware als geroepen,’ legt Sytse van der Zee, docent en coördinator Comic Design, uit. ‘Vanwege het verhalende aspect zou zo’n opleiding perfect passen bij onze interdisciplinaire opleiding Stories & Design.’

Kolk wilde hoe dan ook dat de stripopleiding in september zou beginnen: ‘Er waren wel andere academies die zaten te snuffelen maar Zwolle was het snelst. Toen Sytse op een middag bij me op bezoek was zei ik tegen hem dat het geen kwestie was of er een stripopleiding kwam maar dat het alleen de vraag was waar die zou komen. Toen was het snel geregeld.’

Het onderwijsteam van Comic Design bestaat op dit moment uit Kolk, Hendriks, Van der Zee en associate professor Anke Feuchtenberger, stripmaker en professor aan de Hogeschule fur Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Feuchtenberger geeft twee keer per jaar een lezing en een tweedaagse workshop. Iedere docent heeft een specifieke rol binnen het geheel. Waar Kolk vooral fungeert als inspirator en de studenten een passie voor het medium bijbrengt, verzorgt Hendriks de actualiteit en redactie binnen bij de studierichtingen Illustratie en Comic Design.

In zijn lessen speelt Hendriks de rol van artdirector: ‘Ik geef ze heel gerichte opdrachten. De studenten moeten een strip maken over een onderwerp of artikel. Die strip moet dan aan concrete eisen voldoen wat betreft de lengte en het kleurgebruik. En ze moeten zich aan een strikte deadline houden.’ Professionaliteit betekent ook niet zeuren, volgens Hendriks: ‘Vaak zeggen studenten “dit is niet mijn ding’, of “met dit onderwerp kan ik niets” en daar moet je bij mij niet mee aankomen. Je moet er gewoon iets van kunnen maken.’

Het onderwijsprogramma is nog in ontwikkeling. De eerste twee jaar zijn uitgestippeld, het derde en vierde jaar in grote lijnen. Kolk: ‘We maken nu een lesplan. De tweedejaars zijn er vanaf de zijlijn ingestroomd en zijn eigenlijk proefkonijnen. Ik hou elke week bij wat we doen en wat wel en niet werkt.’

\\

Zelfontplooiing Om van de studenten professionele stripmakers te maken is er een traject uitgestippeld waar ruimte is voor theorie, techniek en zelfontplooiing. De eerste twee jaar krijgen de stripmakers ook veel algemene kunstacademievakken voorgeschoteld. Vakken als vormstudie (het tekenen van modellen, voorwerpen en landschappen), vaardigheden met applicaties als Photoshop, typografie, scenarioschrijven, kunstgeschiedenis en filosofie passeren de revue. In de toekomst moeten daar vakken gericht op zelfstandig ondernemen en kennis over de uitgeverswereld bij komen.

Comic designers krijgen vanaf de propedeuse vaklessen met concrete opdrachten die zó uit de praktijk hadden kunnen komen. In het tweede semester gaan ze aan de slag met een denkbeeldig futuristisch warenhuis als thema. Hiervoor dienen de studenten verschillende items te visualiseren en uit te werken: van promotiefilms op YouTube tot en met de ruimtelijke weergave van een van de afdelingen binnen het warenhuis. De tweedejaars maken rond het thema Frozen Charlie, een porseleinen pop uit Victoriaanse tijd, een reeks beeldverhalen. Charlie fungeert als hoofdpersoon, maar hoe de studenten daar invulling aan geven mogen ze zelf weten. De een komt met een moordlustige, bezeten Charlie, de ander maakt een strip over het verzamelen van dit collector’s item.

Oogst Dat er veel nadruk ligt op individueel onderwijs wordt meteen duidelijk als ik donderdag 4 februari ArtEZ bezoek – de eerste praktijkdag van het nieuwe semester. ’s Ochtends geeft Kolk les aan de tweedejaars, een groep van drie studenten waaronder een Duitse uitwisselingsstudente. De vierde tweedejaars zit ziek thuis. Het gezelschap zit in een simpel zolderlokaal. Voor hen op een groep aaneengesloten tafels liggen strips, schetsen en enkele exemplaren van het tijdschrift Oogst dat ArtEZ twee keer per jaar uitgeeft en wat de studenten zelf maken: ze publiceren hun werk, geven het blad vorm en voeren de redactie.

Kolk heeft de studenten een strip laten meenemen en hen daarover een gerichte vraag gesteld die ze na enige bedenktijd moeten beantwoorden. Amanda Majoor heeft de Britse strip Tank Girl meegenomen omdat de tekenstijl haar aanspreekt. De stripmaker gebruikt in het verhaal op een gegeven moment fotomateriaal en Hanco wil weten wat het effect daarvan is. Vanuit de praktijk wil hij ze techniek bijbrengen. ‘Je moet leren strips te lezen als collega-stripmaker. Het is belangrijk dat je ontdekt wat een bepaalde techniek met je doet, zodat je er afstand van kan nemen en kan kijken wat voor effect het heeft. Dan kun je het zelf toepassen,’ legt hij Amanda en schoolgenoten uit.

De tweedejaars krijgen als leeshuiswerk specifieke titels op die klassikaal besproken worden, de propedeuse studenten worden geacht zelf iedere week een strip te lezen. Om hun kennis van de stripwereld te vergroten krijgen de comic designers artikelen mee over de stripwereld en bekende striptekenaars. In de eerste week van het nieuwe semester is dat de Amerikaanse stripmaker Chris Ware. Het is de bedoeling dat ze zelf ook research doen en zijn strips lezen. In toekomstige gastlessen zullen stripmakers en specialisten hun de kennis van de stripwereld overbrengen.

\\

Schetsboekje Na de les is Kolk tevreden: ‘Ik vind het bijna ontroerend om te zien hoe de tweedejaars vooruit zijn gegaan. Vooral wat betreft de verdieping in de materie.’

Na de lunch geeft hij in hetzelfde zolderlokaal les aan een grote groep propedeusestudenten die rondom de tafels knusjes tegen elkaar aan zit. Op de grond zit een student illustratie met laptop: ze is nieuwsgierig naar Comic Design. Studenten stellen elkaar gerichte vragen tijdens de twee stripboekpresentaties. Sommigen luisteren aandachtig, anderen zitten in hun schetsboekje te tekenen. Het mag allemaal.

Een studente behandelt Het Model van Edmond Baudoin, ze concludeert dat er veel autobiografische elementen in het verhaal zitten. ‘Zou je dat zelf durven?’ vraagt Kolk. ‘Ik denk dat ik daarvoor niet zo boeiend ben,’ antwoordt ze. Later gaan ze dieper in op de uitvoering van het Warenhuisproject, waar Van der Zee die ochtend een briefing over heeft gegeven, verder komen de distributie van Oogst en een aanstaande expositie ter sprake.

Het eerste halfjaar liet Kolk de stripmakers in spe kennismaken met de mogelijkheden van het medium. De studenten moesten bijvoorbeeld de stripdagen bezoeken en daar een verslag in stripvorm van maken. Ook stond een stripadaptatie van een scène uit hun favoriete roman op het programma.

David Lynch ’s Middags geeft Van der Zee ‘perspectief’, een les gericht op de persoonlijke zoektocht van de student. Ze kloppen bij de docenten aan met problemen waar ze mee worstelen. Van der Zee: ‘Die lessen zijn bedacht om de studenten steeds duidelijker te laten formuleren wat ze nu eigenlijk willen.’ Abe Borst, tweedejaars, is erg enthousiast over perspectief: ‘Je mag zelf bepalen waar je je in verdiept. Je krijgt wel begeleiding van een leraar die feedback en tips geeft, maar je kunt heel persoonlijk aan de slag en daardoor veel over jezelf ontdekken. Ik ben erdoor meer gaan experimenteren om te zien hoe ik op andere manieren tot een mooi beeldresultaat kan komen.’

‘Een studente gaf aan dat ze het soort verhalen wil maken dat bij de lezer hetzelfde gevoel oproept als dat de verhalen van David Lynch bij haar oproepen,’ legt Kolk uit. ‘Ik wil dan weten wat haar precies daarin aantrekt en hoe ze dat wil vertalen in haar werk. Meestal komt dat al een beetje in het werk naar boven.’

\\

Loslaten De meeste studenten die voor Comic Design kiezen hebben al met het medium gestoeid. Waar een aantal eerstejaars volgens Kolk tegenaan loopt is dat ze zich een bepaalde stijl hebben eigen gemaakt. Ze zijn in trucjes vervallen en moeten die in nu weer afleren. Voor propedeusestudent Kimberly Geelen is loslaten het belangrijkste wat ze in het afgelopen halfjaar geleerd heeft: ‘Als je iets gemaakt heb, ben je er meestal zó trots op dat je niets anders wil maken. Ik heb geleerd dat je werk dan niet af is. Je moet dan eigenlijk weer opnieuw beginnen. Je weet dat je dit kan en je moet nu proberen verder te komen, je grens verleggen.’

Op Stories & Design studeren op dit moment ruim zestig eerstejaars, een deel daarvan heeft al laten weten stripmaker te willen worden, een deel weet het nog niet. Van der Zee schat dat er tussen de twaalf en zeventien studenten die richting zullen kiezen. Met pakweg vijftien studenten die in de toekomst jaarlijks zullen afstuderen rijst de vraag of die genoeg werk zullen vinden in de stripwereld. Kolk is positief: ‘Momenteel is het medium behoorlijk in beweging. Ieder jaar komen er nieuwe verrassende toepassingen bij, zoals nieuwe genres. Ik ga er dus vanuit dat de mogelijkheden voor nieuwe stripmakers en zeker voor degenen die van deze opleiding komen, zullen toenemen. Tegelijkertijd moet je – als je ambitie hebt en een nieuwe weg in wilt slaan met strips – ook voor een groter publiek gaan werken en buiten het taalgebied kijken.’

Hendriks vult aan: ‘Als ik eerlijk ben zou ik zeggen dat er al te veel stripmakers zijn, maar eigenlijk moet je het zo zien: er zijn al te veel stripmakers die slecht werk maken. Goede stripmakers, daarvan zijn er echter nooit te veel.’

\\

Dit artikel is gepubliceerd in VPRO Gids #12.

ArtEZ schrijft zelf de naam ArtEZ met deze hoofdletters, ze staan voor de beginletters van de steden Arnhem, Enschede en Zwolle waar de locaties van deze academie staan.

Alle foto’s: Reyer Boxem.

Illustratie: Hanco Kolk.

kubasto

URLs of the missing images are: http://www.michaelminneboo.nl/wp-content/uploads/2010/03/Artez_Kolk-studenten-550x365.jpg and http://www.michaelminneboo.nl/wp-content/uploads/2010/03/Artez_illustratie_Kolk-550x544.jpg – both return 404 page – missing content. No matter which browser I check, so it seem these images are not on the server. Please check this.

Default-user

I can put them in the post right now and you’ll see that when I re put them in the post they’llbe visible. I’l demonstrate with http://www.michaelminneboo.nl/2010/03/zelf-stripmaker-worden/artez_kolk-studenten/

kubasto

Yes, but it’s different size version. The one it the post is different size with different URL ad it doesn’t exist on your server. It’s not a theme related issue. You can change theme to see the same result.

Default-user

I see. I just tried my old theme and you’re right: the same problem occurs. Do you think it might have happened when I changed themes? (I tried a number of themes before I purchased yours) Or do I have to check with my provider to see if anything has changed on their end? Or could have anyting to do with plug-ins like Force Regenerate thumbnails?

Default-user

What I don’t get though is that when I see the blanc spot in Safari or Chrome, I can click it, and the picture will be shown in a new window like this without the particular size: http://www.michaelminneboo.nl/2010/03/zelf-stripmaker-worden/artez_illustratie_kolk/. So I don’t get how you got specific sizes in the url of the missing images.

kubasto

1. If you’ve changed values in Media / Settings, and some of images were uploaded with different settings than other – then yes – regenerating images might remove previous sizes.
2. Those URLs with sizes were in the page code from your first example.

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years

Hi. I am trying open the layerslider.json demo content on my computer and it’s unable to do so because of the format. Is there a way to open this file that I don’t know? Also – I am playing around with adding a slider to my banner. As you can see, the photos aren’t visible because they’re not cropped correctly. Is this information in the demo content or can you please advise? Do I need to use a cropping program and if so what is the LayerSlider dimensions? As always – thank you so much for helping! :)

Default-user

Here is my site for reference – http://thejourneyjunkie.com/travelguides/

kubasto

Hi,
1. layerslider.json is not meant to work with it directly. It’s a file to store sliders data for import/export purposes.
2. If you have such wide slider, you should prepare more panoramic images so they fit better (you can edit images directly in WordPress). Or you can change slider height in slider settings.
Cheers

Default-user

Ok thanks. And another question, if I have a photo being used in a post or page right now and then edit that photo in the media library – does it edit throughout the page? And if it does, is there anyway for it to not do this?

kubasto

I’m not sure about that. You can easily make a test to check it, though. If it does, there is no option to prevent it. Of course you can upload it again and have two independent images.

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years

Hello again, happy Thursday! Question about toggles – do the horizontal lines in between each toggle have to be there? And if not, how do I remove them?

I’m referring to the page below – http://thejourneyjunkie.com/travelguides/europe/italy/florence/
kubasto

Hi,
you’re using to many [toggles] shotcodes. Don’t wrap every toggle with it. Your lines are doubled now.

Default-user

fixed, thank you :)

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years

Hi. I apologize for all the questions and thank you so much for being attentive. Here’s my problem – I added a customer banner to a page but now below the banner and content is the social media sharing buttons. How do I get rid of this? Also, if I only want it to show up on media devices – do I wrap the gallery and slider shortcodes with the media shortcodes? And as you can see by my site (link below), the photos are huge. Is cropping them the solution?

kubasto
1. Your social media plugin adds buttons there, because it treats this part as a page. You can fix it by pasting the following code to the Custom CSS field in Theme Options / Advanced:
#gallery-1 ~ .sharedaddy {
display: none;
}
#gallery-1 {
  margin-bottom: 0;
} 
2. Yes, you can wrap it with [media].
3. Slider is full width, so if you use portrait oriented images (or close to square) they end up so big, so yes, cropping would help.
Cheers
Default-user

the code isn’t working. does it take a while to update? thanks!

kubasto
It’s because you’ve changed slider. Now use this instead:
.container > .sharedaddy {
display: none;
} 
Default-user

I didn’t change the actual slider… I just made it only visible on media. Does this code cover all customer sliders I will do on pages in the future? I want to have different banner sliders on each city page I do.

To clarify, I don’t use the first code you gave me, just the 2nd?

Default-user

I’ve put the code into the advanced CSS and it’s still showing up. Is there anyway I can private message you my admin logins to help me. I hate to keep going back and forth with no solution.

Default-user

Ok the social media sharing is off on the mobile version but on the desktop it’s still showing.

kubasto

You can contact me directly using contact form on my profile page.

 • Bought between 100 and 499 items
 • Has been a member for 4-5 years
puky Purchased

how can I add a video? youtube or self video?!?

kubasto

For YouTube, just paste the embedding code which YouTube provides. For self-hosted – upload to Media and use the same way as images.
Cheers

puky
puky Purchased

what is the format for self-hosted? flv? mp4?

kubasto

mp4.

puky
puky Purchased

thx … wide which is best? for youtube videos?

kubasto

Whatever you need. If you specify to big, it will scale automatically to fit page anyway.

puky
puky Purchased

o.k., how can I add a background image in the video? how can I customize the colors of the video player? sorry, could not find anything in the documentation.

kubasto

1. WordPress handles this, i’m not sure how it’s done. It’s not a theme related topic, in fact.
2. There are no built-in options to customize player’s skin. You would have to modify the data/css/bright.css (using Custom Css filed in Theme Options / Advanced would be the best approach).

puky
puky Purchased

1. how was the picture in the integrated Self hosted video? http://themes.kubasto.com/time/features/video-and-audio/

kubasto

I’ve done it by switching to text editing mode, and adding a poster="http://themes.kubasto.com/time/files/2013/08/video-poster.jpg" parameter to the WordPress’ video shortcode. I don’t know a nice way to do it, I don’t work with videos to often.

puky
puky Purchased

yes … thx for great support!

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years

Dear kubasto,

I’ve enabled ‘show featured image inside post’ and now I have an issue when an image and a box are on same level. Is there any simple way for placing these two elements on same level?

Example is on this page http://www.ruschinese.com/?p=144

kubasto

Hi,
please write the comment from the account you’ve used to buy the theme. I provide support to direct buyers only. I hope you understand.
Cheers

Default-user

Dear kubasto, I’ve used this account for buying this theme on March. If you have an issue with checking my identity, I can provide you all information about my order: invoice number, order number, order date, license number or something else.

kubasto

There is no “buyer” badge by your post. If you think it’s a mistake, please contact ThemeForest support. They deal with that kind of issues.
Thanks

Default-user

I’ve submitted a ticket about this issue with badge. Thank you.

Default-user

Dear kubasto,

Today support has replied “I have looked at your account and you do have a buyers badge. Are you still having issues with this?”

Can you see my badge?

kubasto

Hi,
no change for me. Please contact me directly using contact form on my profile page.

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 1-2 years

Hi Kubasto,

My problem is as seen on the link, when looking with phones, all small photos looks the same.

http://marinesol.org/survey/

thanks for your advise…

kubasto

Hi,
please write the comment from the account you’ve used to buy the theme. I provide support to direct buyers only. I hope you understand.
Cheers

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years

Hello – happy Thursday. Another question for you. In the below page, the photos aren’t opening up into Fancybox. I have it enabled under Site options and it works on other pages – help please. Thank you as always.

http://thejourneyjunkie.com/travelguides/europe/
kubasto

Hi,
edit the gallery and select there you want the images to link. Media is what you need.
Cheers

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years
 • Hungary

Hi,

I’m trying to use Time with a plugin called calendarize.it. The plugin uses the word “calendar” as a taxonomy. This seems to conflict with Time, as when Time is the active plugin the “calendar” taxonomy cannot be edited. Is “calendar” used for anything in Time? Do you happen to know what might cause the conflict, and if maybe there’s a quick workaround? If Time uses calendar for anything I could simply disable it maybe?

Thanks for the help, and for the awesome theme. I simply love it. Cheers, -Balazs

kubasto

Hi,
I don’t see a reason why Time could cause a conflict with the plugin. Could you test with another theme to confirm?

Default-user

I can confirm, checked with all basic WP themes, and the conflict only happens with Time enabled. There is another css conflict, but that I will sort out somehow. Please let me know what information you further need.

kubasto

OK, I’ll take care of this for the next theme version. Thanks.

Default-user

Awesome, please let me know if there’s anything I can help with.

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years

Hi,

How do I add copy/content on the sidebar of the blog like Corporate Blog?

Thanks,

kubasto

Hi,
there are 2 right sidebars on Corporate blog (actually it’s a category page in my case). One sidebar is 240px wide (default), the second one is 60px. You can create sidebars and set them for specific pages in Theme Options / Sidebars. Then fill those sidebars with widgets in Appearance / Widgets.
I’m not sure if that’s answers your question.If not, let me know.
Cheers

Default-user

Thank you for your quick reply. It’s very helpful.

I have another question: I want to show each author bio on each sidebar. How to do that? Thanks!

kubasto

There is no option to do it automatically.

Default-user

Thanks!

 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years

Hello. I’ve added a bricks photo gallery within the page below. If you scroll down and click on Daily Italian Market under Where to Eat, it’s showing up really weirdly. I have the bricks short code within that toggle. Is there something I’m missing?

http://thejourneyjunkie.com/travelguides/europe/italy/florence/
 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 0-1 years

A few other questions about the footer.

1. Can the background of the footer (site bottom) be made transparent so the background continues down on both sides versus it being white? 2. I want to keep the footer white but don’t like how the leading color (black) is showing through for the e-mail sign up and the contact me widgets – is it possible for this to be white as well or maybe the color turquoise to go with the background color?

www.thejourneyjunkie.com

by
by
by
by
by
by