01_preview.__thumbnail 02_homepage.__thumbnail 03_searchopen.__thumbnail 04_menuopen.__thumbnail 05_categoriestab.__thumbnail 06_themeoptions.__thumbnail

Screenshot 1

dotMobi theme features.
mobiTheme - WordPress Theme for Mobile Devices - dotMobi theme features.