01_homepage.__thumbnail 02_showcase.__thumbnail 03_singleshowcase.__thumbnail 04_contact.__thumbnail 05_blog.__thumbnail 06_color-variation-stretched.__thumbnail 07_color-variation-stretched-sidebar.__thumbnail 08_theme-options.__thumbnail 09_theme-options-slider.__thumbnail
Sophis - elegant theme  - Listing of portfolio/presentation items

Screenshot 2

Listing of portfolio/presentation items
Themeforest-purchasethis