01_preview.__thumbnail Cleanfolio-full.__thumbnail Cleanfolio-nocustomfields-noslider.__thumbnail Cleanfolio-noslider-nopunchline.__thumbnail Cleanfolio-noslider-notwitter.__thumbnail Cleanfolio-noslider.__thumbnail

Screenshot 2

Cleanfolio - A Clean Tumblr Portfolio Theme