1-minimalisto.__thumbnail 2-homepage.__thumbnail 3-portfolio-grid-view.__thumbnail 4-portfolio-list-view.__thumbnail 5-blog.__thumbnail 6-blog-single.__thumbnail 7-homepage-dark.__thumbnail

Screenshot 7

Minimalisto - Premium WordPress Theme