01_preview.__thumbnail 02_homepage.__thumbnail 03_homepagegreen.__thumbnail 04_portfolio.__thumbnail 05_portfoliodetail.__thumbnail 06_blog.__thumbnail 07_post.__thumbnail 08_shortcodes.__thumbnail 09_contact.__thumbnail

Screenshot 8

Valencia - Portfolio Template