01_preview.__thumbnail 02_home.__thumbnail 03_portfolio.__thumbnail

Screenshot 2

Spritz HTML5 Responsive Theme