00_prewiew.__thumbnail 01_home.__thumbnail 02_home.__thumbnail 03_shop.__thumbnail 04_shops_detail.__thumbnail 05_services.__thumbnail 06_services_detail.__thumbnail 07_about.__thumbnail 08_blog.__thumbnail 09_blog-detail.__thumbnail 10_contact.__thumbnail 11_elements.__thumbnail 11_shops_checkout.__thumbnail

Screenshot 7

Fruit Shop