01_preview.__thumbnail 02_home.__thumbnail 03_about.__thumbnail 04_blog.__thumbnail 05_blog_single.__thumbnail 06_gallery.__thumbnail 07_gallery_single.__thumbnail 08_projects.__thumbnail 09_contact.__thumbnail 10_theme_customizer.__thumbnail 11_white_label_administration.__thumbnail

Screenshot 1

Exclusy - Responsive Portfolio WordPress Theme