01-themepreview.__thumbnail 02-argo-home1.__thumbnail 03-argo-home1-hover.__thumbnail 04-argo-home1-orange.__thumbnail 05-argo-home1-violet.__thumbnail 06-argo-home1-multicolor.__thumbnail 07-argo-home1-glass.__thumbnail 08-argo-home1-gradient.__thumbnail 09-argo-home2.__thumbnail 10-argo-home2-hover.__thumbnail 11-argo-home3.__thumbnail 12-argo-home3-hover.__thumbnail 13-argo-blogdetail.__thumbnail 14-argo-project-preview1.__thumbnail 15-argo-project-preview2.__thumbnail

Screenshot 1

Argo - One Page Portfolio PSD Template