01_preview.__thumbnail 02_home1.__thumbnail 03_home2.__thumbnail 04_blog_sidebar.__thumbnail 05_portfolio.__thumbnail 06_mobile.__thumbnail
Lextra - Clear Style Wordpress Theme

Screenshot 2

Themeforest-purchasethis